Товариство з обмеженою відповідальністю "Руна"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Інформація про підприємство


 

1.1 Повне найменування емітента

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Руна"

1.2 Організаційно-правова форма емітента

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

32078167

1.4 Місцезнаходження емітента

98600, м. Ялта, вул. Руданського, буд. 8, лiтера Б

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента

(0654) 26-27-06 (0654) 26-27-06

1.6 Електронна поштова адреса емітента

TOV_Ryna@emitent.net.ua


ProEmitent.INFO